Preview Mode Links will not work in preview mode

Third Culture Suedis


Jun 5, 2018

Akif och Kazhal gör sin podcast-debut och inleder med att förklara begreppet 'third culture kid' och allt vad det innebär för dem personligen.